Archiwum

08 11

List z Ośrodka Interwencji Kryzysowej Rodziny i Dziecka

Uprzejmie witamy członków drużyny WFS Siedlce Veterans. Zwracamy się do Państwa w imieniu pracowników oraz dzieci Ośrodka Interwencji Kryzysowej Rodziny i Dziecka rejonu wileńskiego, który znajduje się w Kowalczukach. Pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia oraz szczerze podziękować Państwu za udzieloną pomoc. Przez Administrację samorządu rejonu wileńskiego dla naszego ośrodka zostały przekazane produkty żywnościowe oraz zabawki, które przynieśli dzieciom dużo radości. Dziękujemy za Waszą dobroć.

Trochę informacji o nas:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Rodziny i Dziecka - urząd wspierający społecznie w różnych sytuacjach życiowych. Ośrodek stanowią 3 oddziały: 

Domy pomocy społecznej dla dzieci (I oddział) - udziela tymczasowej opieki i pomocy socjalnej dla dzieci.

Centrum interwencji kryzysowej (II oddział) – zapewnia profesjonalną pomoc psychologiczną i społeczną dzieciom i rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie, na skutek klęski żywiołowej. Opiekuje się dziećmi, rodzice których mają zawieszone  prawa rodzicielskie, gdy dobro dziecka jest zagrożone.

Centrum wsparcia rodziny (III oddział) – wspiera rodziny w trudnej sytuacji życiowej. Ośrodek zapewnia całodobową opiekę przez rok.

Główne cele centrum: 1. Zapewnić dobrą opiekę, kształcenie, wychowanie oraz socjalne usługi tymczasowo zamieszkałym dzieciom i rodzinom. 2. Wspierać osoby, które przeżywają kryzys, pomagać ludziom w trudnej sytuacji życiowej. 3. Zwiększać i wspierać pomoc społeczną dla dzieci i dorosłych, aby zaspokoić ich niezbędne potrzeby i umożliwić im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. 4. Pomóc w zapobieganiu trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 5. Kształtować oraz wzmacniać umiejętność rodziny i dzieci adaptacji w środowisku.  Pomóc w integracji ze środowiskiem. 6. Zapewnić profesjonalną pomoc rodzinom i dzieciom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie. 7. Stworzyć sieć usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

Pismo podpisała Dyrektor OIKRiD Leokadija Pavtel.

Rugbiści WFS Siedlce Veterans przebywali w Wilnie w dniach 20-22 maja br. pobyt rozpoczęli od wizyty w merostwie Rejonu Wileńskiego przekazując artykuły spożywcze, przemysłowe i zabawki polskim dzieciom i ich opiekunom z Ośrodka Interwencji Kryzysowej Rodziny i Dziecka. List nadszedł kilka miesięcy temu, ale przez system ochrony poczty został zakwalifikowany jako spam, odnaleziony przy czyszczeniu tego folderu opublikowany został bez zmian.

Galeria

Komentarze

~samarytanindobre2011-11-08 07:15:04

lepiej pomagać rodakom na Litwie niż płacić podatki hi hi hi

~WeteranWilno2011-11-07 23:45:56

W merostwie byli zdziwieni tym co przywieźliśmy, potem się tłumaczyli dlaczego zamiast kogoś z zarządu wydelegowali urzędniczkę